Om oss

Tracking Global Online Censorship (tidigare känd som Onlinecensorship.org) är en resurs för forsknings- och rådgivningsverksamheter men även för den breda allmänheten. Dess syfte är öka kunskapen om policyer och praxis för moderering av kommersiellt innehåll liksom fenomenet med censur på plattformar. 

Onlinecensorship.org grundades ursprungligen år 2012 som ett gemensamt projekt mellan Electronic Frontier Foundation och Visualizing Impact för att samla in information om användares upplevelser av innehållsborttagning. År 2014 utsågs vi till stolta vinnare av Knight News Challenge. Nu när allmänhetens medvetenhet om felaktiga borttagningar av innehåll har ökat, övergår vi från vårt ursprungliga uppdrag till att nu snarare fungera som en informationshubb med originalinnehåll och forskning från våra samarbetspartners i hela världen.

Vanliga frågor och svar

Vilka är ni?

Tracking Global Online Censorship är ett projekt från Electronic Frontier Foundation med ekonomiskt stöd från Svenska Postkodstiftelsen. Projektet grundades som Onlinecensorship.org av Jillian York från EFF och Ramzi Jaber från Visualizing Impact och tilldelades 2014 års Knight News Challenge.

Är webbplatsen knuten till några sociala medieplattformar?

Nej. Men vi kontrollerar regelbundet sociala medieplattformar för att verifiera vår information, till exempel den som finns i våra guider om hur man överklagar beslut rörande innehåll.

Varför gör ni det här?

Vi vill vara en resurs för användare som letar efter information om innehållsmoderering och dess inverkan på yttrandefriheten, samt hur den påverkas av lagar och policybeslut. Det gör vi genom att publicera vår egen originalforskning och kommentarer. Vi kuraterar också innehåll från betrodda partners och publikationer samt andra kontrollerade källor.

Hur väljer ni källor för er sida ”Spåra ett problem”?

De flesta av källorna som återfinns i vårt avsnitt ”Spåra ett problem” är organisationer som vi arbetar tillsammans med på något sätt. Många är betrodda partners som vi samarbetar med i kampanjer och andra projekt. Andra källor kan vara publikationer i etablerade eller nischade medier som regelbundet har rapporterat om frågor kring innehållsmoderering och yttrandefrihet. Det kan även handla om forskare som är verksamma inom de aktuella områdena.

Vad gör jag om mitt innehåll har tagits bort eller mitt konto stängts av från en plattform?

Om du anser att ditt innehåll på felaktiga grunder har tagits bort från en plattform, eller att ditt konto felaktigt har stängts av, kan du läsa våra guider om hur du gör för att överklaga beslut rörande innehåll.

Jag kommer inte åt Facebook, Twitter, YouTube osv. i min webbläsare. Vem är ansvarig för det? Vad kan jag göra åt det?

Om du inte kan komma åt sidan alls så är det mest troliga att företaget inte försöker blockera dig. Webbplatsen kanske har tekniska problem. Men den kan också vara vara blockerad av olika anledningar. En webbplats kan blockeras av de som styr internetåtkomsten på exempelvis kontoret, skolan eller kaféet, för att användarna inte ska besöka vissa sidor eller ta del av ett visst innehåll. Det kan även vara din internetleverantör som blockerar tjänsten. I en del länder blockerar statliga myndigheter vissa sociala medietjänster, eller uppmanar internetleverantörer att göra det. Allt det här utgör olika former av blockering.

Hur kan jag stödja ert arbete?

Du kan stödja EFF:s arbete här.